Huvudsponsor

LF

Verksamhetsidé
NFA:s syfte är att skapa bättre förutsättningar för, de till NFA anslutna föreningarna, samt att stimulera samarbetet mellan dessa och därigenom bidra till att höja fotbollens standard inom Tierps kommun.

Värdegrund
NFA utgår från att alla föreningar är lika mycket värda, men föreningarna är olika och vi ska uppmärksamma och ta tillvara allas olika förmågor. Kreativitet uppstår när föreningar med skilda kunskaper, erfarenheter och önskemål möts. Verksamheten bedrivs i huvudsak på ideell grund och ska vara drog- och dopingfri. Språkbruk och uppträdande ska visa att vi respekterar varandra.

Vision
NFA ska verka för att det skapas en bra seriepyramid, både inom herr- och damfotboll.
Verksamhetsområde
NFA är en samarbetsorganisation för fotbollsföreningar i Tierps kommun. NFA ska medverka till goda förutsättningar för dessa att utöva sin verksamhet genom utbildning och talangutveckling samt arbeta för bra fotbollsanläggningar. NFA ska verka för att det skapas ett bra samarbetsklimat mellan klubbar i Tierps kommun.

Mål
Anlägga en konstgräsplan i Tierps kommun
Ökat antal licensierade fotbollsspelare i Tierps kommun
Ökat antal fotbollsplaner i Tierps kommun
Öka intresset för fotboll bland kommunens ungdomar

Strategi
Aktivt driva anläggningsfrågorna i NFA Ekonomisk Förening.
Genom Fotbollsforum utbilda unga spelare och stimulera talanger till
fortsatt fotbollsspel.
Utveckla samarbetet med UFF för att öka intresset för fotboll bland
ungdomarna.

Handlingsplan
NFA ska uppnå målen:
–  genom att i NFA Ekonomisk Förening agera för fler och bättre fotbolls anläggningar.
–  genom alliansen öka intresset för fotboll bland kommunens ungdomar.
–  genom samarbete med UFF finna nya vägar att stimulera ungdomar att spela fotboll.